“.. .כמו שאומרים בהונגרית: “אתם הורדתם לנו את הכוכבים מהשמים”…

הקמתם את אולפן בית,  וזה נהדר

PREVIOUS TESTIMONIAL
NEXT TESTIMONIAL