“.. .כמו שאומרים בהונגרית: “אתם הורדתם לנו את הכוכבים מהשמים”…

הקמתם את אולפן בית אולפן בית וזה נהדר

PREVIOUS TESTIMONIAL
NEXT TESTIMONIAL